Regulamin zwiedzania

§1

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady zwiedzania Lech Browary Wielkopolski Zwiedzanie & Pub w Poznaniu (zwanych dalej „LBW”).

§2

LBW jest czynne od poniedziałku do soboty od godz. 10.00 do godz. 20.00.
Czas zwiedzania LBW wynosi około 150 minut.
LBW zastrzega sobie prawo zmiany terminu zwiedzania oraz czasowego wyłączenia ze zwiedzania części wystawy.
Zwiedzanie LBW odbywa się indywidualnie lub w grupach liczących do 25 osób.
Zwiedzanie LBW odbywa się w grupach liczących do 25 osób.

§3

Przed wejściem na wystawę LBW należy dokonać zakupu biletu wstępu zgodnie z cennikiem opłat za zwiedzanie LBW. Aktualny cennik znajduje się na stronie: www.zwiedzaniebrowaru.pl
Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi.
Wstęp ze zniżką przysługuje osobom: studentom do 26 roku życia, emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym za okazaniem odpowiedniej legitymacji.

§4

W zwiedzaniu LBW mogą brać udział tylko osoby pełnoletnie.
W zwiedzaniu LBW nie mogą brać udziału osoby będące po spożyciu alkoholu lub/i substancji odurzających.
Na terenie LBW obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
Po terenie LBW grupa porusza się tylko wyznaczonym przez przewodnika szlakiem i wyłącznie pod jego opieką.
Ze względu na bezpieczeństwo uczestników wycieczek zabrania się dotykania jakichkolwiek urządzeń znajdujących się na terenie LBW. Złamanie tej zasady może grozić poparzeniem, skaleczeniem lub innym uszkodzeniem ciała.
Fotografowanie na terenie LBW jest dozwolone tylko w wyznaczonych miejscach wskazanych przez Przewodnika.
W trakcie poruszania się po terenie LBW wymagana jest szczególna ostrożność, w związku
z prowadzonym procesem produkcji i pracą zakładu. Dotyczy to nawierzchni, zwracania uwagi na przeszkody (np. krawężniki), poruszające się po zakładzie pojazdy itd.
W przypadku stwierdzenia przez obsługę LBW, iż dany zwiedzający narusza postanowienia Regulaminu, zachowuje się w sposób zagrażający zdrowiu siebie i innych, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających, bądź w inny sposób narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych, taki zwiedzający zobowiązany będzie do opuszczenia terenu LBW.

§5

Program zwiedzania może ulec zmianom wynikającym z funkcjonowania browaru.