Zasady zakupu i realizacji voucherów

Zasady zakupu i realizacji voucherów w Lech Browary Wielkopolski – Zwiedzanie & Pub

1. Voucher upoważnia do uczestnictwa w zwiedzaniu Lech Browary Wielkopolski oraz pokazu degustacji piwa Cervesario w firmowym pubie (dalej „impreza”).
2. Aby skorzystać z usługi, musi być ona zarezerwowana przed upływem terminu podanego na voucherze.
3. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przekazanie vouchera w recepcji w dniu imprezy.
4. Warunkiem odbycia się imprezy w wybranym przez uczestnika terminie jest minimalna liczba 10 osób w grupie. Każde indywidualne zgłoszenie zostaje dołączone do grupy, która już istnieje. W przypadku zbyt małej liczby uczestników organizator ma prawo odwołać imprezę do 5 dni przed jej realizacją z możliwością przedłużenia ważności vouchera o kolejny miesiąc.
5. Voucher uprawnia do tylko jednej wyżej opisanej usługi dla jednej osoby.
6. Wszelkie anulacje/zmiany dotyczące umówionego terminu imprezy muszą być dokonane najdalej 48 godzin przed umówionym terminem. Niedotrzymanie tego warunku może spowodować obciążenie opłatą pobieraną przy anulowaniu rezerwacji.
7. Niniejszy voucher nie może być sprzedawany lub odsprzedawany, nie podlega także zwrotowi ani wykupowi lub wymianie na gotówkę.
8. Organizator imprezy nie jest zobowiązany do wydania nowych voucherów w zastępstwie zgubionych, skradzionych lub zniszczonych voucherów i zastrzega sobie prawo do zmiany szczegółów oferty.